Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpůjční řád
 
 
 
          Čtenářem knihovny se může stát po předložení OP každý občan České republiky a to po zaplacení registračního poplatku. Děti do 19 let, důchodci a držitelé ZTP 30,- Kč, dospělí 60,- Kč. Jeho platnost je potřeba každoročně obnovovat. Ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit. Stejně je čtenář povinen ohlašovat změny jména a bydliště.
 
          Čtenář si může půjčovat knihy na 3 měsíce, časopisy na 14 dní. Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo požádat o prodloužení výpůjčky. Prodloužení je možno provést pouze tehdy, nepožaduje-li knihy další čtenář. Jestliže čtenář knihu nebo časopis nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení:
1. upomínka:                 10,- Kč
2. upomínka                  20,- Kč
3. upomínka:                 40,- Kč
4. UPOMÍNKA:    40,- Kč + 10,- Kč za každý svazek
 
          Za ztracenou či poškozenou čtenářskou legitimaci zaplatí čtenář 30,- Kč.
 
          Vypůjčené dílo nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu, kdy má dílo půjčené. Čtenář je bezodkladně povinen ohlásit knih-ovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat:
a)   nepoškozený výtisk téhož díla
b)   finanční náhradu, která se skládá z původní ceny knihy a 100,- Kč manipulačního poplatku
 
Čtenář má právo požadovat rezervaci půjčených knih prostřednictvím zamluvenkové služby. Knihy, které nejsou ve fondu knihovny, je možné čtenáři zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 
Povinností čtenáře je řídit se výpůjčním řádem. Při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.